Het artikel dat je probeert te bekijken is alleen toegankelijk als uw primaire e-mail adres is geverifieerd. Klik hier om je e-mail adres te verifiëren.

Voorwaarden SendCloud Insurance

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden voor het verzenden met SendCloud Insurance. 
Deze verzekering kun je gebruiken tegen verlies of schade van je pakketten en de inhoud hiervan. De verzekeraar vergoedt de inkoopwaarde + de verzendkosten van de zending op zich, wanneer een claim wordt goedgekeurd. Wanneer je geen inkoopfactuur kunt overhandigen zal er 40% van de verkoopwaarde worden vergoed. Voordat je gaat verzenden met SendCloud Insurance zorg dat je de Algemene Voorwaarden goed hebt doorgelezen. Wanneer je de verzekering toepast op je verzending ga je direct akkoord met de voorwaarden. Let op dat SendCloud insurance altijd kijkt naar de daadwerkelijke schade of verlies en waarde van je product.

Verpakkingsvoorwaarden 
Verlies, schade of het niet aankomen van een pakket dat onvoldoende is verpakt, in strijd is met de verpakking eisen of verkeerd geadresseerd komt niet in aanmerking voor een claim. Een pakket mag niet voorzien zijn van een label dat de inhoud van het pakket beschrijft. De verantwoordelijkheid voor het verpakken (binnen- en buitenverpakking) en labelen van de pakketten alsmede tot het verstrekken van documentatie m.b.t. de inhoud van pakketten, overeenkomstig met de vindbare eisen, berust uitsluitend bij de verzendende partij.

Er wordt vereist voor het verzenden dat de goederen behoorlijk verpakt zijn en voorzien van labels, conform de vereisten. De verpakking dient zodanig te zijn dat het pakket niet vanwege de verpakking verloren of beschadigd raakt tijdens transport of schade (waaronder letsel) veroorzaakt. De verpakking dient zodanig te zijn dat het pakket bestand is tegen slijtage die tijdens transport over de weg en tijdens automatische sorteerprocessen plaatsvindt en zodanig dat het bestand is tegen een val van een hoogte van 100 cm. ongeacht of het pakket neerkomt op een vlakke zijde of een hoek. Voorts dient het pakket bestand te zijn tegen regen, wind, sneeuw en andere vormen van neerslag en tegen atmosferische drukverschillen. Voorts dient de verpakking zodanig te zijn dat het pakket niet kan worden geopend zonder zichtbare sporen achter te laten. 

Verlies claimen
Bij een verloren zending dient de verzekerde tien (10) dagen binnen Europa te wachten vanaf de laatste elektronische scan door de vervoerder tot het indienen van een claim. Voor zendingen buiten Europa is dit vijftien (15) dagen vanaf de laatste elektronische scan. Voor zendingen die niet gescand zijn door de vervoerder dient de verzekerde tot maximaal vijftien (15) dagen te wachten voor het indienen van een claim voor zendingen binnen Europa, voor zendingen buiten Europa gelden twintig (20) dagen. Dit om de vervoerder voldoende tijd te geven om de zending alsnog te leveren. 

Wanneer een pakket niet traceerbaar is maar wel verloren is geraakt door de vervoerder, moet de verzekerde een pick-up report (op te maken in het SendCloud platform) of bewijs van afleveren aan het postkantoor kunnen overhandigen (ook hier kan het pick-up report gebruikt worden). Als dit niet kan worden overhandigd zal de claim worden afgewezen. Anders kan het niet bewezen worden dat het pakket daadwerkelijk is afgegeven aan de vervoerende partij. 

Schade claimen 
Wanneer schade is veroorzaakt bij het uitleveren van een pakket, dient de schade binnen tien (10) dagen na ontvangst van de zending te worden gemeld. Als de schade na de tiende dag wordt gemeld, wordt de claim door de verzekeraar afgewezen. 

Claim melden
Alle claims moeten binnen negentig (90) dagen compleet ingestuurd zijn om in aanmerking te komen voor een vergoeding. De verzekerde stuurt een compleet ingevuld claimsformulier via het SendCloud platform op. Hier zit bijgevoegd: Kopie van de originele factuur van de zending naar de ontvanger, originele inkoopfactuur van de verzender, bewijs bij schade (5 schade foto's), bewijs van ontvanger dat de zending geleverd is met schade. Documenten voor verlies: pick-up report, bewijs van afleveren bij postkantoor, bewijs van ontvanger dat de zending niet is geleverd en de zoals bij schade claims beschreven facturen. Dekking omvat geen bemiddelingskosten en verzekeringskosten. Alle beschadigde goederen waarvoor de betaling (niet reparatie kosten), of de kosten van vervanging zijn gemaakt moeten terug gestuurd zijn naar de afzender. Als het beschadigde goed wordt gehouden door de ontvanger zal de claim worden afgewezen. 

Uitzonderingen
Er zijn items en/of producten die zijn uitgesloten van de SendCloud Insurance:

 • Bloemen en planten
 • Kunst
 • Katoen
 • Voedsel
 • Levende dieren
 • Losse edelstenen en edelmetalen
 • Geld
 • Sigaretten
 • Eieren
 • Bulk producten
 • Televisies

Landen* die uitgezonderd zijn van verzekering:

 • Afghanistan
 • Angola
 • Bolivia
 • Iran
 • Irak
 • Nigeria
 • Noord Korea
 • Paraguay

 

* Elk land dat momenteel of gedurende het afsluiten van de verzekering onder Embargo is bij de Verenigde Staten of de Verenigde Naties wordt uitgesloten van verzekering. 

De verzekering wordt mogelijk gemaakt door Online Shipping Insurance Services Inc. Zij beoordelen de claims die worden ingezonden door de SendCloud gebruikers. SendCloud kan niet aansprakelijk gehouden of wettelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de uitkomst van een claim. 

Mocht je nog vragen hebben over de Insurance laat het ons weten via 'ondersteuning' > 'contact' in je SendCloud account!