Starteenwinkel.nl werkt als een transporter, de orders moeten vanuit de backend van Starteenwinkel.nl doorgestuurd worden naar SendCloud. De module is ingebouwd bij Starteenwinkel.nl en vraagt alleen API keys.